top of page

PARTNERE

Visual_Engineering_Logo.png

VISUAL ENGINEERING

Visual Engineering er et selskap som fokuserer på "gamified training" innenfor områdene Helse, HSEQ og Risk.

Visual Engineering eier før emisjonen 60% i NagellD.

www.visual-eng.com

Maritime_Bergen_Logo.png

MARITIME BERGEN

Nagelld er medlem av Maritime Bergen da shipping er en viktig industri for oss.

Maritime Bergen er en meget viktig støttespiller for oss og er partner med oss på Bergen Holodeck.

Nagelld stiller ut på Maritime Bergen sitt felles stand på Nor-Shipping.

www.maritimebergen.no

NCE_Logo_SVART.png
MediaCityBergen_Logo.png

NCE MEDIA

Nagelld er medlem nr 100 i NCE Media i Media City Bergen.

 

NCE Media gir oss et utstrakt nettverk i inn- og utland av andre selskaper som jobber med teknologier innen media og visuelle presentasjoner.

 

De har en media lab der vi kan teste ut innhold og teknologier opp mot hva våre kunder ønsker.

Connect_Logo.png

CONNECT VEST

Nagelld er medlem av Connect Vest fordi det utvider nettverket gjennom kurs og arrangementer i Connect Vest regi.

NordHordland_Næringslag_Logo.png

NORDHORDLAND NÆRINGSLAG

Nagelld er medlem av Nordhordland Næringslag fordi det utvider nettverket gjennom kurs og arrangementer.

Helge Bjordal er leder av Handel og Service gruppen, en av fire interessegrupper.

Innovasjon Norge_Logo.png

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge er en viktig støttespiller for at vi skal kunne realisere programvaren vi utvikler.

Nagelld AS har jobbet sammen med IN tidligere, men da som kursholder på IN sitt gründerkurs.

Vi har også vært med på flere av IN sine kurs i bedriftsutvikling og internasjonalisering.

Forskningsrådet_Logo.png

FORSKNINGSRÅDET

Nagelld har hatt et omfattende prosjekt vedrørende workflow fra 3d modell til VR i 2019-2020.

Det er forskning fra dette prosjektet som gir oss grunnlaget for programvaren vi utvikler støttet med midler fra Innovasjon Norge. Skattefunnprosjektet hadde en ramme på ca. 4 millioner NOK.

Ikon wide bBG.png
bottom of page