ODFJELL SE

Kjemikalietanker - Digital Tvilling i VR

VR-presentasjon av kjemikalietanker som brukes både til å gjøre seg kjent om bord i skipet på forhånd og som test for digital tvilling.

Odfjell bruker VR presentasjonen av kjemikaliebåten både for å vise VR som verktøy for å gjøre seg kjent før en går om bord, til operasjons-foremål og til visning av sensordata fra den fysiske tvilling-båten.

Odfjells kjemikalietankere krysser havene og danner et nett med handelsruter som driver produksjon i alle bransjer, på alle kontinenter. Terminalene deres forbinder sjø og hav på strategiske steder over hele verden, og gir sikker lagring som et skritt på veien til kunden. Bærekraft er en sentral del av virksomheten deres.