top of page

Kunde

Prosjekt

Odfjell SE

Digital tvilling i VR

VR-presentasjon av kjemikalietanker som brukes til å gjøre seg kjent med skipet før en går om bord, til operasjonsfomål og som test for digital tvilling hvor en viser sensordata fra den fysiske tvilling-båten.

bottom of page