top of page

Kunde

Prosjekt

FRAMO

VR-applikasjon som viser FRAMO utstyr

VR-applikasjon med FPSO med FRAMO utstyr. Man kan vandre rundt på skipet og undersøke forskjellige systemer. Noe av interaktiviteten dreier seg om å bytte mellom ulike systemer og dermed kunne se likheter og ulikheter.

bottom of page