top of page

Kunde

Prosjekt

FRAMO

Interaktiv 3D-viewer som viser FRAMO utstyr på en FPSO

En interaktiv presentasjon av FRAMOs systemer på en FPSO, vist i detalj.

3D modeller vi lager kan gjenbrukes i andre prosjekter

I dette tilfellet har FPSO-modellen vært brukt i dette prosjektet:

bottom of page