FRAMO

AquaStream

FRAMO AquaStream er designet for å være med å bedre fiskehelsen, øke veksten og redusere dødeligheten i fiskeoppdrettsanlegg.

Den sentrale idéen bak FRAMO's AquaStream pumpesystem er at de beste løsningene kopierer naturen. Ved å pumpe store mengder friskt vann inn i merdene kan vi gjenskape strømningsforholdene som laksen opplever i det fri. Pumpen opprettholder riktig strømning, oksygennivå og vanntemperatur. Dette er også med på å holde anlegget fritt for lus og alger.

FRAMO er en tungvekter og har i over et halvt århundre vært verdensledende innen pumpeteknologi og revolusjonert segmentet for lastepumper.

 

FRAMO har levert lastepumpesystemer til de fleste kjemikalietankere og produkttankere over hele verden, og er anerkjent som en standard i den marine industrien. De leverer produkter til hundrevis av olje- og gassinstallasjoner over hele verden.

 

FRAMO utvikler også innovativ teknologi for akvakultur, noe dette prosjektet gjenspeiler.