FLUCTUS

Visualisering av Fôrflåte

For Fluctus har vi laget flere visualiseringer som viser deres produkter for havbruk.

Fluctus er leverandør av utstyr og service til oppdrettsnæringen. De har høy kompetanse og lang erfaring innen sitt fagfelt, og har gjennom tiår stått for utvikling, produksjon, installasjon og service til havbruk.