top of page

Kunde

Prosjekt

ASK E-Learning

MOB-Båt Simulator i VR

MOB-Båt Simulator hvor brukerne lærer det grunnleggende i VR før de får prøve seg i virkeligheten. Den tillater mange ulike måter å utføre forskjellige oppgaver på,  og lar brukerne gjøre feil hvor de samtidig kan se hva som skjer visuelt.

 

En instruktør har oversikt og kontroll over hele simulatoren, samt har verktøy til å sette opp alle mulige slags scenarioer som brukerne kan gjennomføre i VR. Instruktøren kan blant annet kontrollere vær og vind, og sjøen reagerer realistisk deretter. 

Simulatoren er flerspiller med muligheter for samarbeid og live-samtaler mellom brukerne. Den fungerer både lokalt og online, noe som betyr at brukerne ikke trenger å være fysisk til stede på samme lokasjon, men møtes i VR digitalt.

bottom of page