W•SENSE

Internett for ting under vann

Vi har samarbeidet med W•SENSE over flere år og i denne filmen ville de fokusere på undervannskommunikasjon for offshore og maritime næringer.

Vi bidro med våre erfaringer fra offshorebransjen da vi laget denne animasjonen.

W•SENSE sine løsninger garanterer en komplett kabelfri nettverksinteroperabilitet blant ulike leverandører av undervannsfølere og autonome kjøretøyer (UAV, ASV, AUV), og sikrer sanntidsovervåking og omfattende overvåking av undervannsmiljøer, vannveier og havbunn.