SubQuip

Digital Utstyrsbase

Dette oppdraget handlet om å lage en film som forklarer hva SubQuip er, og fordelene deres system gir. Løsningen var å bruke både film og animasjon - hvor vi laget animasjonssekvensene.

SubQuip er en digital utstyrsdatabase som fremmer deling av subsea verktøy og utstyr på tvers av oljeselskaper og lisenser.

Ved å benytte SubQuip kan kostnader i forbindelse med mobilisering, demobilisering, klassing og annet periodisk vedlikehold reduseres kraftig. I tillegg kan investeringer i nye verktøyer og verktøysystemer deles av flere operatører.

SubQuip er utviklet i samarbeid med CCB Subsea, Norske Shell, Lundin og Point Resources. Logiteam har ansvar for utvikling og drift av systemet.