top of page

Samhandling

Spawn muliggjør interaktivitet og samhandling på en enkel og intuitiv måte. Ved hjelp av modellering i en virtuell virkelighet kan deltakere operere og planlegge 1 til 1 med produktet eller installasjonen.

Bærekraft

Spawn gjør din bedrift mer bærekraftig 
ved at risiko for feil og behovet for møtereiser minimeres.

Operasjon

Spawn lar deg teste og planlegge operasjoner før du setter dem ut i livet.

Planlegging og revisjon av nye installasjoner og produkter

Samhandlingsmøter (2-20 personer) i den digitale modellen. Dokumentér det som bestemmes i VR-møtet i form av et virtuelt whiteboard, tekst, bilder og video.

Kursing

Du eier alle data

Egne 3D-modeller du importerer og alle VR-scener du bygger selv eies av deg.

Spawn DigiTwin

Dette er en versjon av programmet som støtter innlesning av sensordata fra Neuron Core og kobling mot dine 3D-modeller direkte i programvaren.

Alle sensordata som samles inn via Neuron Core eies av deg. Dersom dere bruker andre løsninger for innsamling av data kan det være andre eiermodeller.

Alle typer samhandlingskurs uten at deltakere er samlokalisert fysisk.

Hvordan komme i gang?

Kontakt Nagelld AS for kjøp av abonnement.

E-post: spawn@nagelld.no

Spawn er eid og utviklet av Nagelld AS.

bottom of page