top of page
Søk

Vi har fått nye medarbeidere!

Oppdatert: 4. jun. 2021


Vi har rekruttert tre nye medarbeidere så langt i 2021. De tre nyansatte er Stian Heggernes på salg og administrasjon, Sigrid Mohn på 3D design og Marko Stojčević på programvareutvikling.
#nagelld #yay #nyeansatte #nyansatte #medarbeidere #stianheggernes #stian #sigridmohn #sigrid #markostojcevic #marko


bottom of page