MultiVolt

Landbasert elektrifisering av oppdrettslokaliteter

I denne filmen vises MultiVolt sin løsning for å dekke fremtidens energibehov i havbruksnæringen. Marint Verdiskapingsfond bidrar med en støtte på 300.000 for å kartlegge miljø-, klima- og økonomisk potensial i å etablere landstrøm for havbrukslokaliteter i Sogn og Fjordane.

MultiVolt har en miljøvennlig løsning på behovet for energi i en voksende næring. En rapport fra Bellona og ABB viser at etablering av elektrifisering i havbasert lakseproduksjon potensielt kutter utslipp av klimagasser med 360.000 tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer utslippene til 180.000 biler årlig!