INC Gruppen

Fjord Base Aktiviteter

INC Gruppen viser hvordan de ønsker å skape verdier og arbeidsplasser i fremtiden.

Filmen illustrerer nye planer for landsbasert oppdrett av laks, hydrogenanlegg og biogass-anlegg samt landstrøm og LNG-anlegget.

Vårt arbeid inkluderer å plassere 3D-modeller av bygninger i eksisterende dronefilmer.

INC Gruppen driver med ulike tjenester på Norges største forsyningsbase, Fjorbase i Florø.

 

Aktiviteten er spredt rundt på mange ulike områder, deriblant akvakultur. De er opptatt av å skape verdier i lokalsamfunnet og er en viktig del av næringslivet i Kinn kommune.