FRAMO

Konseptmodellering av FSRU

Visualisering av design-konsept for å vise mulig leveranse av pumpesystem for oppvarming av LNG.

Våre kunder tar ofte kontakt med oss for produksjon av 3D-visualiseringer og 3D-modeller av konsepter i tidlig fase for  testing mot potensielle kunder.

FRAMO er en tungvekter og har i over et halvt århundre vært verdensledende innen pumpeteknologi og revolusjonert segmentet for lastepumper.

 

FRAMO har levert lastepumpesystemer til de fleste kjemikalietanker og produkttankere over hele verden, og er anerkjent som en standard i den marine industrien.

De leverer også produkter til hundrevis av olje- og gassinstallasjoner over hele verden.