top of page
Image by Keith Kasaija

CHIME

Hjelp til selvhjelp for ekstremfattige kvinner i Uganda

Hovedvirksomheten til Foreningen Chime er å gi hjelp til selvhjelp for de fattigste kvinnene i Uganda. Hovedprosjektet går ganske enkelt ut på å låne de fattigste kvinnene en gris slik at de kan forsørge seg selv og barna sine. Èn gris hjelper i gjennomsnitt èn kvinne og fem barn.
 

Når grisene formerer seg gir kvinnen en gris tilbake, samt en gris i rente. Slik får flere og flere kvinner hjelp. Prosjektet har så langt vært meget vellykket. Chime har startet med et pilotprosjekt i en landsby som heter Butiki like utenfor Jinja, men håper å utvide prosjektet til flere landsbyer etterhvert.

 

Husdyrhold har vist gode økonomiske resultater for den aller fattigste delen av befolkningen. For dem dreier det seg om å kunne sette mat på bordet hver dag og ha råd til utdanning til barna sine, noe som vil løfte befolkningen ut av analfabetismen. I tillegg driver Chime med opplysning om menneskerettigheter, holder diverse kurs og gir foreldreløse barn støtte til utdanning.

Chime er basert på 100% frivillig arbeid og har ingen administrasjonskostnader i Norge. Hver eneste innsamlede krone går dermed uavkortet til kvinnene i Uganda. Les mer om Chime og deres prosjekter på www.chime.no

bottom of page