Blue Ocean Technology

Energieffektiv, kompakt slamhåndtering for fiskeoppdrett

I dette prosjektet laget vi en film for Blue Ocean Technology som viser systemene deres for slamhåndtering for fiskeoppdrettsanlegg.

Blue Ocean Technology dekker et behov i industrien for kompakte og effektive systemer for håndtering av slam i oppdrettsnæringen.

Med flere tiårs erfaring fra olje- og gassnæringen kombinert med erfaring fra oppdrettsnæringen, har de raskt vunnet markedsandeler i Norge og begynt å få mer oppmerksomhet utenlands.