top of page
Serge Ferrari - Sel_Upscaled_cropped_v2.png

ANIMASJON

Behov for å vise din idé på en overbevisende måte?

Digital visualisering og animasjon er datagenererte bilder og filmer.
Den store fordelen med denne visuelle teknikken er at vi kan lage virkeligheter som ikke finnes ennå, og visualisere idéer som fortsatt bare eksisterer på papiret.

Dette brukes av våre kunder til å teste idèer og til å vise scenarier som ikke kan filmes fordi produktene ikke finnes, eller de benyttes på steder som er svært vanskelig eller umulige å filme.
 

Vi lager animasjoner om alle typer produkter, men har havbruk, shipping og energi som spesialfelt. Dette er felt som vi har ekspertise innen utover det å lage visuelt materiell.

Vi tar et animasjonsprosjekt helt fra planleggingsstadiet til ferdig animasjonsfilm, og vi involverer kunden underveis i prosessen for å sikre et godt resultat.


 

bottom of page